darmowy wzór o adwokata z urzedu w sprawie karnej

Hand In Glove

Temat: BŁAGAM O POMOC - ALIMENTY!!!!!!!
nie jestem w 100% pewna ale chyba tylko w sprawach karnych przysługuje Ci adwokat z urzędu , ale to nic nie łam sie napewno dasz radę, dziewczyno głowa do góry, nie jesteś pierwsza , koniecznie załóż sprawę, musisz iść do sądu i złożyć pozew w 3-ech egzemplarzach o alimenty wsteczne i zabezpieczenie procesu - to bardzo ważne. Nie bój się ,jeżeli tatuś wyjedzie za granice to sprawę alimentów przejmuje tak zwany fundusz alimentacyjny - i z niego otrzymujesz pieniądze a oni ściągają je od niego. W tej chwili muszę kończyc ale postaram się jutro podać Ci numer do biura, które pomaga w sprawach wzorów wniosków i pozwów składanych do sądu. Trzymaj się ciepło. Dorota
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,5351807,5351807,BLAGAM_O_POMOC_ALIMENTY_.htmlTemat: dla tych co sa robieni w konia.....
dla tych co sa robieni w konia..... Pełnomocnicy i Sędziowie W starożytnym Rzymie i w epoce średniowiecza obowiązywało osobiste prowadzenie sporu w myśl zasady: któż zna sprawę lepiej od samego zainteresowanego. Z czasem wprowadzono do sądownictwa specjalne zachowania – gesty i formułki, co znacznie skomplikowało sprawę, bo nieznajomość ich mogła skończyć się przegraną. Pojawili się więc rzecznicy stron, którzy po wyuczeniu się ... procesie karnym – oskarżonego, niewątpliwie będziemy potrzebowali fachowej…pomocy, bo czasami nawet drobny –naszym zdaniem – błąd proceduralny może mieć poważne skutki. Fachową pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni zrzeszeni w swoich korporacjach Adwokaci wykonują zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce. W Polsce jest 7000 adwokatów, z których 5500 czynnie wykonuje swój zawód. Są oni zrzeszeni w 24 ... stronie internetowej pod adresem: www.adwokatura.pl/ora.htm). W województwie małopolskim jest 473 czynnych adwokatów, którzy swoje siedziby mają w 21 miejscowościach. Część z nich pracuje w trzech w zespołach, a pozostali prowadzą indywidualne kancelarie lub wykonują zawód w spółkach. Listę adwokatów z tego okręgu znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: www.adwokatura.krakow.pl/adwokaci.php WAŻNE ADRESY Naczelna Rada Adwokacka 00–202 Warszawa ul. Świętojańska, 16 tel. O22 635–27–09 Rzecznik dyscyplinarny, tel. 022 635–81–09 Okręgowa Rada Adwokacka 31–135 Kraków ul. Batorego 17, tel. 012 633–57–63 Proces cywilny Adwokat z urzędu Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują dla strony procesu cywilnego pomoc prawną w postaci tzw. Pełnomocnika z urzędu pod warunkiem, że strona (powód lub pozwany) występująca o to jest zwolniona od kosztów sądowych. A zatem: chcąc uzyskać pomoc prawnika w procesie cywilnym, musimy wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych. Prośbę tę możemy umieścić w pozwie lub złożyć w tej sprawie osobny wniosek. Jeśli pozew już złożyliśmy w sądzie lub sprawa się toczy, nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek złożyć właśnie teraz – trzeba tylko podać w nim sygnaturę akt sprawy. We wniosku tym zwracamy się o „zwolnienie od kosztów całkowite” ... prosimy o przydzielenie nam do poprowadzenia sprawy pełnomocnika z urzędu. Wniosek „o zwolnienie od kosztów sądowych i przyznanie pełnomocnika” możemy złożyć również ustnie do protokołu – np. na rozprawie. Sąd zdecyduje, czy zwolni nas z kosztów i w jakim zakresie oraz czy przysługuje nam adwokat. Jeśli odmówi – na takie postanowienie przysługuje nam zażalenie; mamy na to 7 dni od daty doręczenia postanowienia w tej sprawie. Jeśli napisaliśmy nieprawdę, sąd może nie tylko cofnąć przyznaną nam ulgę, ale nawet ukarać nas grzywną. Gdy w toku procesu nasza sytuacja materialna poprawi się, sąd obciąży nas kosztami. Strona, której przyznano pełnomocnika z urzędu niestety nie decyduje o jego wyborze – zrobi to rada adwokacka na wniosek sądu. (Jeśli zwolniono nas z kosztów sądowych, a jest orzeczona egzekucja, jesteśmy zwolnieni również z kosztów postępowania egzekucyjnego – art. 771 kodeksu postępowania cywilnego) O zwolnienie z kosztów sądowych i pełnomocnika z urzędu możemy ubiegać się także w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. Wniosek musi zawierać nazwę sądu, dane osoby wnioskującej, uzasadnienie i załączniki w postaci dokumentów potwierdzających nasze dochody. Adwokat z wyboru . Jeśli sprawa jest skomplikowana, a stać nas na to, możemy wynająć adwokata. Nic prostszego, jak wybrać jedną z kancelarii i zlecić adwokatowi lub radcy prawnemu, by poprowadził naszą sprawę. W tym celu zawieramy z nim umowę, która co prawda nie ... postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji strona nie miała adwokata (lub radcy prawnego), a zechce wnieść kasację, musi zlecić jej napisanie prawnikowi, któremu będzie musiała za tę usługę zapłacić. Może też z powodu trudności materialnych zwrócić się do sądu o zwolnienie od kosztów i przyznanie do wniesienia kasacji pełnomocnika z urzędu. Wówczas koszty ponosi skarb państwa. Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu cd...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,27691793,27691793,dla_tych_co_sa_robieni_w_konia_.html


Temat: moi sąsiedzi
). Wniosek należy złożyć do sądu rodzinnego, właściwego dla miejsca faktycznego zamieszkania dziecka (adresy sądów rodzinnych znajdziesz tutaj). Sąd ma obowiązek zająć się tą sprawą z urzędu i podjąć odpowiednie kroki...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,566,82290235,82290235,moi_sasiedzi.html


Copyright (c) 2009 Hand In Glove | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.